V rámci Evropského roku železnice proběhne také Evropský průzkum bezpečnosti železnic.

 

V letošním roce proběhne celoevropský průzkum, jehož cílem je zjistit, jak je vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy. Evropský průzkum bezpečnosti železnic je internetový průzkum, který organizuje Evropská agentura pro železnice. Průzkum je zaměřen na odvětví železniční dopravy v Evropské unii a státech ESVO. Výsledky průzkumu budou použity jako součást zprávy o vývoji kultury bezpečnosti, která bude předložena Evropské komisi.

Do průzkumu se nyní může zapojit jakákoli společnost působící v odvětví železniční dopravy jako partner. Pro zapojení v úrovni partnera je potřeba nejpozději do 31.1.2021 vyplnit online formulář dostupný na webových stránkách ERA.

Samotný průzkum bude mezi respondenty probíhat v online formě v termínu od 14. června do 30. září 2021. Dotazníky i pokyny jsou dostupné i v českém jazyce.

Veškeré potřebné informace najdete na adrese https://www.era.europa.eu/content/erscs_en