Zrušení dráhy

Drážní úřad rozhoduje o zrušení železničních drah zařazených v kategorii vlečka, místní nebo zkušební dráha. O zrušení celostátní nebo regionální dráhy rozhoduje Ministerstvo dopravy. O zrušení lanové dráhy a městských drah (trolejbusová, tramvajová, speciální) rozhoduje obec, na jejímž území se taková dráha nachází.

Zrušení dráhy podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění může požádat pouze její vlastník nebo jiná osoba na základě plné moci.

DŮLEŽITÉ!

  • Toto řízení neopravňuje vlastníka dráhy takto zrušenou dráhu fyzicky odstranit. V případě požadavku na fyzické odstranění je nezbytné požádat o povolení o odstranění stavby. Tuto agendu řeší Dopravní a energetický stavební úřad.
  • V případě, že vlastník dráhy má potřebu zrušit a odstranit pouze část železniční dráhy, není třeba žádat o zrušení dráhy podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a postačí požádat opět o odstranění stavby této části dráhy. Tuto agendu řeší Dopravní a energetický stavební úřad.
  • V případě, že není dráha pravomocně zrušena, jedná se o dráhu a na takovou dráhu se vztahuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

Formuláře - zrušení dráhy či vlečky nebo její části

Po vyplnění lze formulář Drážnímu úřadu zaslat datovou schránkou, poštou nebo osobně předat na podatelně.

Název dokumentu Ke stažení
Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy/vlečky ve Wordu Dokument (Word)
Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy/vlečky v PDF Dokument (PDF)
Návrh vlastníka na zrušení části dráhy/vlečky ve Wordu Dokument (Word)
Návrh vlastníka na zrušení části dráhy/vlečky v PDF Dokument (PDF)