Sekce provozní

Druh dotazu Dokument Datum
Dotaz ve věci řízení vedeného Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře Odpověď úřadu (PDF) 17018208006.12.2023
Dotaz ve věci stavebního povolení na stavbu „Lúky pod Makytou – št.hr. ČR, KR trakčního vedenia“.. Odpověď úřadu (PDF) 169516800020.9.2023
Dotaz ve věci poskytnutí informací, dokladů a rozhodnutí ke stavbě silnice „I/44 Zábřeh, obchvat“ Odpověď úřadu (PDF) 170640000028.1.2024
Dotaz ve věci stavebních úprav budovy – sídla Drážního úřadu Odpověď úřadu (PDF) 169534080022.9.2023
Dotaz ve věci stavebního povolení na stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo). Odpověď úřadu (PDF) 169516800020.9.2023
Dotaz ve věci povolení stavby na pozemku parc. č. 770 (původně parc č. st. 1801) k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. Odpověď úřadu (PDF) 169024320025.7.2023
Dotaz ve věci povolení očkovacího centra v žst. Praha hl.n.. Odpověď úřadu (PDF) 169015680024.7.2023
Dotaz ve věci listin stavebního řízení o povolení stavby „Přestupní uzel Ostrava – Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ umístěné územním rozhodnutím účastníkovi řízení. Odpověď úřadu (PDF) 168730560021.6.2023
Dotaz ve věci povolení stavby lanové dráhy na pozemcích v katastrálních územích Branná u Šumperka [609447], Chrastice [653934], Dolní Morava [580163], Horní Morava [629782], Hynčice pod Sušinou [653926], Kunčice pod Králickým Sněžníkem [677086], Malá Morava [690155], Malé Vrbno [754510], Nová Seninka [757756], Sklené u Malé Moravy [690163], Staré Město pod Králickým Sněžníkem [754528], Stříbrnice [757764], Velká Morava [629791], Velké Vrbno [754544], Vikantice [781819], Vojtíškov [690180], Vysoká u Malé Moravy [690198], Vysoké Žibřidovice [788368], Žleb [788376]. Odpověď úřadu (PDF) 16862688009.6.2023
Dotaz ve věci stavby pro reklamu v ulici Svobodova ul., Praha 2 na pozemku parc. č. 284/12 v k.ú. Vyšehrad Odpověď úřadu (PDF) 16782336008.3.2023
Dotaz ve věci počtu vydaných závazných stanovisek DÚ za rok 2022 ke kácení dřevin rostoucích poblíž železniční dráhy dle ust. § 56a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách Odpověď úřadu (PDF) 16781472007.3.2023
Dotaz ve věci oplocení oddělující pozemky p.p.č. 2294/2 a p.p.č. 607/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí Odpověď úřadu (PDF) 167693760021.2.2023
Dotaz ve věci prověření parametrů výstavby protihlukových opatření, které jsou budovány na pozemkové parcele p.č. 2798/13 a na pozemkové parcele p.č. 2798/36 v katastrálním území Pardubice sousedící s pozemkem parc.č. st. 618/1 v k.ú Pardubice. Odpověď úřadu (PDF) 166916160023.11.2022
Dotaz ve věci pozemků zapsaných na LV č. 56 katastrální území Trnitá, obec Brno Odpověď úřadu (PDF) 166907520022.11.2022
Dotaz ve věci stavby dráhy „Lúky pod Makytou – št. Hr. ČR, KR trakčního vedenia“ Odpověď úřadu (PDF) 166631040021.10.2022
Dotaz ve věci povolení odstranění stavby dráhy „Část koleje č. 91 v obvodu kolejiště Zárubek, Teplotechna, Bastro vlečky „Vlečková síť OKD Doprava, a.s., Vlečka Báňská“ Odpověď úřadu (PDF) 166570560014.10.2022
Dotaz ve věci kolaudace stavby „CPA Delfín – patrové parkoviště“ Odpověď úřadu (PDF) 16568928004.7.2022
Dotaz ve věci tramvajové zastávky v ulici Podveské v Brně Odpověď úřadu (PDF) 165594240023.6.2022
Dotaz ve věci pozemku p.č. 272/23, případně stavby č.p. 272/23 k.ú. Město Brno Odpověď úřadu (PDF) 16460928001.3.2022
Dotaz ve věci Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa Odpověď úřadu (PDF) 16442784008.2.2022
Dotaz ve věci povolování staveb lanových drah Odpověď úřadu (PDF) 16442784008.2.2022
Dotaz ve věci očkovacího centra v žst. Praha hl.n. Odpověď úřadu (PDF) 164211840014.1.2022
Dotaz ve věci občanských sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana příroda a krajiny Odpověď úřadu (PDF) 15626304009.7.2019
Dotaz ve věci novostavby RD v Žabčicích Odpověď úřadu (PDF) 155649600029.4.2019
Dotaz ve věci užívání stavby „Oprava výpravní budovy žst. Brno hl. n. 4. etapa“ Odpověď úřadu (PDF) 155001600013.2.2019
Dotaz ve věci železniční zastávky Nemilany Odpověď úřadu (PDF) 154820160023.1.2019
Dotaz ve věci stavebních prací v žst. Jaroměř Odpověď úřadu (PDF) 15280704004.6.2018
Dotaz ve věci vedení sítí technické infrastruktury na pozemku parc. č. 2209/50 k.ú. Čerčany Odpověď úřadu (PDF) 152202240026.3.2018
Dotaz ve věci kopie stavebního povolení Odpověď úřadu (PDF) 151606080016.1.2018