Strategie dohledu

Jednou z hlavních oblastí činností Drážního úřadu je dozor, resp. dohled nad subjekty, jejichž činnost mají vliv na bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy.

Podle prováděcího nařízení EU č. 2018/761 kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012  by dozor/dohled měl být zaměřen na ty činnosti, které podle zkušeností DÚ představují nejzávažnější rizika nebo při nichž jsou tato rizika nejhůře kontrolována.

Cíle strategie dohledu:

  • Stanovení účinných opatření pro dohled nad efektivitou systému řízení bezpečnosti, a to do doby nejméně po vydání příslušného rozhodnutí opravňujícího danou osobu vykonávat činnost provozování dráhy, resp. drážní dopravy a prosazovat tak zachování nejvyšší míry bezpečnosti v dozorované oblasti.
  • Dohled nad tím, aby provozovatelé dráhy a drážní dopravy účinně uplatňovali systém řízení bezpečnosti částečně nebo jako celek železničního systému a správně uplatňovali příslušné CSM prostřednictvím systému řízení bezpečnosti, včetně situací, kdy provozovatel dráhy a drážní dopravy je současně subjektem odpovědným za údržbu (ECM) vlastních vozidel.
  • Zaměření, aby subjekty zodpovědné za riziko dokázaly toto riziko přiměřeným způsobem řídit a usměrňovat.
Právě čtete