ÚvodPotřebuji si vyříditECM (Údržba vozidel)Evropská legislativa a doporučení k problematice ECM

Evropská legislativa a doporučení k problematice ECM

Evropská legislativa týkající se problematiky ECM

  • Směrnice o bezpečnosti 2016/798: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (přepracované znění).
  • Směrnice o interoperabilitě 2016/797: Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.
  • Prováděcí nařízení 2019/779: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011.
  • Prováděcí nařízení 402/2013: Prováděcí nařízení Komise (EU) 402/2013 ze dne 30. dubna 2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
  • Prováděcí rozhodnutí 2018/1614: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES.
  • Prováděcí nařízení 2019/773: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU.
  • Průvodce ERA certifikací ECM: Guide for the application of Article 14 of Directive (EU) 2016/798 and Commission Implementing Regulation (EU) No 2019/779 on a system of certification of entities in charge ofmaintenance for vehicles (v angličtině).