ÚvodPotřebuji si vyříditŘízení drážních vozidelPrůkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy

Průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy

Podmínky pro získání průkazu způsobilosti k řízení lanové dráhy

  1. Absolvování výuky odborných teoretických znalostí.
  2. Absolvování výcviku ve zjišťování a odstraňování poruch lanové dráhy, údržbě lanové dráhy, znalostech lan, použití záchranného zařízení, obsluze náhradního zdroje elektrické energie v délce nejméně 4 týdny.
  3. Absolvování výcviku v řízení lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně 6 týdnů u provozovatele lanové dráhy.
  4. Poté lze na Drážní úřad podat žádost o ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy.
  5. Po úspěšném složení zkoušky lze požádat o vydání průkazu způsobilosti.

Přehled dokladů předkládaných žadatelem u zkoušky k ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy

Žadatel o ověření odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy předloží:

a) průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince);

b) doklad (posudek o zdravotní způsobilosti) o splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

c) doklady o splnění podmínek vzdělání, odborné znalosti, výuce a výcviku podle § 7, § 8 a § 9 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

  • doklad o dosaženém vzdělání (střední – výuční list nebo maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom),
  • doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“ podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro požadovanou činnost - řízení lanové dráhy,
  • doklad o absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky pro lanové dráhy v bodech 1 až 3 Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.,
  • doklad o výcviku v řízení lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně 6 týdnů
  • doklad o výcviku ve zjišťování a odstraňování poruch lanové dráhy, údržbě lanové dráhy, znalostech lan, použití záchranného zařízení, obsluze náhradního zdroje elektrické energie v délce nejméně 4 týdny

d) doklad o odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy (průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy) - předkládá se pouze při doplňkové zkoušce;

Formuláře - průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy

Po vyplnění lze formulář Drážnímu úřadu zaslat datovou schránkou, poštou nebo osobně předat na podatelně.

Název dokumentu Ke stažení
Seznam dokladů potřebných ke zkoušce k řízení LD Dokument (PDF)
Žádost o vydání duplikátu průkazu k řízení LD v PDF Dokument (PDF)
Žádost o vydání duplikátu průkazu k řízení LD ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti k řízení LD v PDF Dokument (PDF)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti k řízení LD ve Wordu Dokument (Word)
Potvrzení o absolvování výcviku v PDF Dokument (PDF)
Potvrzení o absolvování výcviku ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k řízení LD v PDF Dokument (PDF)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k řízení LD ve Wordu Dokument (Word)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro dopravce a lékaře - doporučený vzor formuláře Dokument (Word)