Název zastávky

  • Provozovatel dráhy má za povinnost označit názvy stanic a zastávek na dráze, kterou provozuje.
  • Název stanice nebo zastávky je vázán rozhodnutím drážního správního úřadu.
  • O názvu stanice nebo zastávky umístěné na železniční dráze s výjimkou dráhy speciální rozhoduje Drážní úřad.
  • O názvu stanice nebo zastávky umístěné na lanové, trolejbusové, tramvajové nebo železniční dráze v kategorii speciální rozhoduje příslušná obec, v jejímž katastru se nachází.
  • O stanovení názvu nové železniční stanice nebo zastávky je třeba rozhodnout před uvedením této stanice/zastávky do provozu.
  • Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba. Pro vydání rozhodnutí je nezbytný souhlas obce, kde se tato stanice nebo zastávka nachází.
  • V případě změny názvu stanice či zastávky se postupuje obdobně.

 

DŮLEŽITÉ!

Před podáním žádosti týkající se názvu stanice či zastávky Drážní úřad doporučuje projednat s dotčeným provozovatelem dráhy a doložit souhlas obce s tímto názvem.

Stanice nebo zastávka či jiná dopravna musí mít jedinečný název.

V případě zrušení stávající stanice nebo zastávky jako tarifního bodu pro cestujícího se o její zrušení Drážní úřad nežádá s výjimkou postupů související s fyzickým odstraněním. Fyzické odstranění stanice nebo zastávky je v gesci sekce infrastruktury Drážního úřadu.