ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování dráhyŽelezniční přejezdy a přechody

Železniční přejezdy a přechody

Pokud se železniční dráha kříží s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí, musí být vždy křížení označeno a zabezpečeno.

O rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí a jeho změně rozhoduje Drážní úřad po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky.

Rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení nenahrazuje povolení vydávaná správními úřady podle zvláštních právních předpisů (povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.

Číslování železničních přejezdů

Železniční přejezdy umístěné na dráze celostátní a na drahách regionálních, dráhách místních, a na vlečkách jsou číslovány jednotným systémem.

Jednotným systémem číslování nejsou číslovány přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech provozoven a přechody v železničních stanicích.

Každý železniční přejezd na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Tvar čísla je v případě přejezdu na dráze vlastněné státem P1, P2, P3 až P9000. V případě železničního přejezdu na regionální dráze nevlastněné státem má přiřazené číslo přejezdu tvar P9001 až P9999. V případě železničního přejezdu na vlečce má označení tvar P10000 až P99999, tedy pětimístné číslo.

Číslo je jedinečné a nezaměnitelné. Je napsáno černým písmem na bílé samolepicí reflexní fólii, která se nachází:

  • u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem nebo přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým na rubové straně ramene každého výstražného kříže,
  • u přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nebo se závorami na rubové straně světelné skříně, a to na všech výstražnících.

Postup při vzniku mimořádné situace na přejezdu

Potřeba zastavení provozu na železničním přejezdu:

  1. Osoba, která zjistí potřebu zastavit železniční provoz (např. řidič auta uvízlého na přejezdu), zavolá na některou z tísňových linek 112 nebo 150.
  2. Volající sdělí operátorovi záchranného systému číslo přejezdu.
  3. Zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčímu (dispečerovi) a sdělí mu požadavek na zastavení železničního provozu
  4. Výpravčí (dispečer) identifikuje podle tabulky konkrétní přejezd a traťový úsek a učiní nutná opatření.

Podezření na nesprávnou funkci zabezpečovacího zařízení:

  1. Osoba, která se domnívá, že železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením vykazuje nesprávnou činnost, zavolá na tísňovou linku 112 nebo 150.
  2. Operátorovi tísňové linky sdělí číslo přejezdu a podezření na přejezd v poruše a požádá ho o předání informace příslušnému dopravnímu zaměstnanci.
  3. Zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčímu (dispečerovi) a sdělí mu požadavek na prověření funkčnosti železničního přejezdu.

Formuláře - železniční přejezdy a přechody

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o změnu zabezpečení přejezdu Dokument (Word)
Zpětvzetí žádosti Dokument (Word)
Vzdání se práva vyjádření k podkladům rozhodnutí Dokument (Word)
Vzdání se práva odvolání Dokument (Word)