ÚvodO násTiskový servis

Tiskový servis

Kontakt pro média

Ing. Pavlína Straková

Tisková mluvčí

KONTAKTNÍ TELEFON+420 722 924 927

Tyto kontakty slouží pouze pro zástupce médií. V případě, že nepatříte k této skupině osob, využijte stránku Kontakty.


Logo Drážního úřadu v křivkách, je možné použít pouze po předchozím souhlasu Drážního úřadu.

Činnosti vykonávané Drážním úřadem

Drážní úřad jako drážní správní úřad rozhoduje o zabezpečení přejezdu a názvu stanice (zastávky), vydává závazné stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, o udělení licencí pro provozování drážní dopravy, vydává osvědčení dopravce k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních, vydává licence strojvedoucího a průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, ukládá pokuty podle zákona o dráhách, vykonává státní dozor ve věcech drah.