V současné době Drážní úřad nenabízí k prodeji žádný nepotřebný majetek.