Registrace vozidel

Ukončení činnosti Národního registru železničních vozidel a přechod na Evropský registr

15. květen 2024 byl posledním dnem, kdy bylo možné podat žádost o registraci vozidla do Národního registru železničních vozidel (NVR). Nyní probíhá přesun dat do Evropského registru železničních vozidel (EVR). Registrace bude spuštěna nejpozději 16. června 2024.

V Národním registru vozidel (NVR) jsou v tuto chvíli registrována železniční vozidla pro dráhy celostátní a regionální.

V případě železničních vozidel mohou prozatím (nejpozději do 16. června 2024) do registračních údajů NVR nejen České republiky, ale také dalších členských států EU, nahlížet oprávnění uživatelé prostřednictvím prostředí tzv. Evropského centralizovaného virtuálního registru vozidel (EC VVR)

Přístupové údaje k EC VVR poskytuje uživatelům, které na ně mají nárok (odst. 3.3 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1614, tj. vlastníci, držitelé nebo ECM vozidel, kontrolní orgány a dopravci) Drážní úřad na základě volně formulované žádosti s kontaktními údaji na jednotlivé uživatele.

POZOR!

V registru EC VVR je možné dohledat pouze registrační údaje vozidel, která jsou registrována v členských zemích EU, které doposud nepřistoupily k používání EVR.

Nejpozději od 16. června 2024 budou železniční vozidla registrována pouze v Evropském železničním registru.

Evropský registr vozidel (EVR)

Nejpozději od 16. června 2024 musí členské státy používat funkci centralizované registrace železničních vozidel provozovaných na síti evropského společenství (v ČR se jedná o dráhy celostátní a regionální), tj. evropský registr vozidel (EVR).

Podstatou EVR je, že všechna registrační data všech železničních vozidel provozovaných na síti evropského společenství budou nově uložena v jediném celoevropském registru, kterým je právě EVR. Na používání EVR postupně přecházejí všechny členské země EU, přičemž Česká republika na používání EVR přistoupí k 16. červnu 2024.

O přístupové údaje do registru EVR si každý oprávněný uživatel žádá sám přímo na webu EVR, a to na základě přiděleného evropského kódu organizace (OCR), který lze získat zde.

Na webu EVR je k dispozici také aktuální seznam členských zemí, které již přistoupily k používání EVR. Registrační údaje vozidel registrovaných v těchto zemích už tak není možné dohledat přes prostředí EC VVR, ale je nutné je hledat výhradně v EVR.

Příručky pro uživatele EVR v ČJ

Název dokumentu Ke stažení
Příručka pro uživatele EVR Dokument (PDF)
Průvodce aplikací EVR Dokument (PDF)

Odkazy na originální příručky v AJ

Evropský registr typů vozidel (ERATV)

Nezbytnou podmínkou při provádění registrace, technických změn nebo při novém schvalování vozidel provozovaných na síti evropského společenství je oficiální existence typu vozidla. Uceleným celoevropským registrem povolených typů vozidel je registr ERATV,