ÚvodPotřebuji si vyříditInteroperabilitaETCS (Evropský zabezpečovací systém)

ETCS (Evropský zabezpečovací systém)

ETCS je jednotný celoevropský zabezpečovací systém, který bude zajišťovat jednotnou evropskou železnici a vyšší bezpečnost provozu na ní. Zajistí také, aby vlaky dopravců mohly volně, bez problémů přejíždět z jedné země do druhé.

Je to zařízení, které nahrazuje velké množství různých, vzájemně nespolupracujících a mnohdy zastaralých systémů v jednotlivých zemích.

Systém se skládá ze dvou základních částí – mobilní a traťové:

  • mobilní neboli palubní část je namontována na vozidla
  • traťová neboli infrastrukturní část se instaluje podél tratí

U některých variant systému  ETCS používáme pro komunikaci mezi částí traťovou a mobilní ještě bezdrátovou síť GSM-R.

Dokumenty ETCS

Název dokumentu Ke stažení
Implementační plán ETCS Dokument (PDF)
Metodický postup pro provádění zkoušek kompatibility Dokument (PDF)
Metodický postup dodatečné instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR Dokument (PDF)