Licence strojvedoucího

Podmínky pro získání licence strojvedoucího pro dráhu celostátní a regionální

  1. Absolvování kurzu všeobecné odborné způsobilosti v akreditovaném středisku v rozsahu min. 120 hodin.
  2. Po úspěšném absolvování kurzu lze na Drážní úřad podat žádost o absolvování zkoušky k ověření všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího.
  3. Po úspěšném složení zkoušky lze požádat Drážní úřad o vydání licence strojvedoucího. Licence strojvedoucího se vydává s platností na dobu 10 let.
  4. Detailní postup upravuje metodický pokyn "Licence strojvedoucího".

Prodloužení platnosti licence strojvedoucího

  • Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.
  • Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!
  • Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn "Licence strojvedoucího".

Termíny zkoušek v květnu a červnu 2024

Termín Čas začátku Místo konání Adresa
16. 5. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2
24. 5. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2
31. 5. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2
14. 6. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2
20. 6. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2
27. 6. 2024 8:30 DÚ Praha Wilsonova 300/8, Praha 2

Před zkouškou žadatel doručí na podatelnu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 vyplněnou Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti, pokud tak již žadatel neučinil v minulosti.

Kontaktní osoba pro přihlášení ke zkoušce:
Mgr. Martin Prudký, tel. 702 248 643, e-mail: prudky@ducr.cz

Formuláře - licence strojvedoucího pro dráhu celostátní a regionální

Po vyplnění lze formulář Drážnímu úřadu zaslat datovou schránkou, poštou nebo osobně předat na podatelně.

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti v PDF Dokument (PDF)
Žádost o licenci strojvedoucího (PDF s možností přímého vyplnění) Dokument (PDF)
Pokyny k vyplnění formuláře žádosti o vydání licence strojvedoucího Dokument (PDF)
Žádost o odnětí licence ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o odnětí licence v PDF Dokument (PDF)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro dopravce a lékaře - doporučený vzor formuláře Dokument (Word)

Okruhy a vzorové otázky ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti

Soubor vzorových otázek ke zkoušce VOZ (PDF)

Okruhy témat pro výcvik strojvedoucích ke zkoušce VOZ (PDF)

Školící střediska

  • Seznam akreditovaných školících středisek pro výcvik strojvedoucích
  • Seznam uznaných zkoušejících k provádění zkoušek strojvedoucích
  • Seznam akreditovaných osob pro školení zaměstnanců na regionální a celostátní dráze