ÚvodPotřebuji si vyříditČinnosti v ochranném pásmu dráhy

Činnosti v ochranném pásmu dráhy

Činnosti v ochranném pásmu dráhy od 1.7.2024

Po uplynutí přechodného období, tedy od 1.7.2024 již nemá Drážní úřad dle novely č. 284/2021 Sb. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, postavení dotčeného orgánu pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby na dráze, stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu nebo stavby v ochranném pásmu, tzn. že závazné stanovisko se pro tyto účely nevydává (nevydává jej tedy Drážní úřad ani Dopravní a energetický stavební úřad).

Provádět stavby a nestavební záměry v ochranném pásmu dráhy lze nově pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu, kterým je místně příslušný stavební úřad (tedy nikoliv Drážní úřad ani Dopravní a energetický stavební úřad).

Drážní úřad nadále vydává podle § 9 odst. 1 zákona o dráhách souhlasy pro následující činnosti prováděné v ochranném pásmu dráhy:

  • činnost hornickou,
  • činnosti prováděné hornickým způsobem,
  • provozování střelnic,
  • skladování výbušnin,
  • nebezpečných odpadů,
  • zřizování světelných zdrojů a barevných ploch zaměnitelných s návěstními znaky.

Formuláře/dokumenty pro stažení – činnosti v ochranném pásmu dráhy

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpady a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy Dokument (Word)