ÚvodPotřebuji si vyříditInteroperabilitaEvropská železniční agentura (ERA)

Evropská železniční agentura (ERA)

Úloha Evropské železniční agentury

  • Podporovat harmonizovaný přístup k bezpečnosti železnic.
  • Navrhnout technický a právní rámec s cílem umožnit odstranění technických překážek a působit jako systémový orgán pro zavádění ERTMS a telematické aplikace.
  • Zlepšit dostupnost a využití informací o železničním systému.
  • Působit jako evropský úřad v rámci 4. železničního balíčku vydávajícího oprávnění k vozidlům (schválení typu) a jednotná bezpečnostní osvědčení dopravcům a zároveň zlepšovat konkurenční postavení železničního sektoru.

Vize ERA

V kontextu evropského Green Dealu má železnice potenciál stát se páteří evropského multimodálního systému dopravy a mobility. To se odráží v naší vizi.

Chceme ukázat, že železnice je součástí globálnějšího dopravního systému. Vize je taková, že železnice bude plně začleněna do našich vzorců dopravy a mobility díky svému ekologickému významu: vysoké energetické účinnosti a nízkým externalitám, odtud slovo „udržitelný“, a udržení vysoké úrovně bezpečnosti, odtud slovo „bezpečný“.

"Přechod od mozaiky k síti také vyžaduje zaměřit se na model „bez hranic“, protože přispíváme k vytvoření evropské dopravní sítě využívající všech přirozených kvalit různých druhů dopravy.

Poslání ERA

Poslání je zaměřeno více na železnici, protože to je naše oblast podnikání. Uplatňujeme však stejné principy jako u vize s klíčovými pojmy udržitelnosti a bezpečnosti. V tomto prohlášení o poslání se nezapomíná na interoperabilitu, protože výraz „bez hranic“ zdůrazňuje klíčovou roli interoperability pro dosažení cíle jednotného evropského železničního prostoru.

A konečně výrazy „pohybující Evropou“ znamenají, že agentura je hnacím motorem práce, aby zajistila, že železniční systém zůstane velmi bezpečným způsobem dopravy a překoná překážky pro vybudování skutečně evropské sítě, což povede ke zvýšení podílu železniční dopravy. v systému dopravy a mobility. Dosažení těchto cílů pomůže naší společnosti dosáhnout ambice uhlíkově neutrálního dopravního systému do poloviny století.