Infrastruktura

Žádost o vydání Průkazu způsobilosti dráhy

Průkaz způsobilosti dráhy vydává Drážní úřad podle § 49d a v návaznosti na § 49f novelizovaného zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších změn. Tento dokument podle novelizovaného znění zákona o dráhách platného od 1. 2. 2022 nahrazuje dosavadní Kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání dráhy. Průkaz způsobilosti dráhy je Povolením k uvedení pevných zařízení do provozu podle článku 18 směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 2016/797, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (Word)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (PDF)
Zpětvzetí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (Word)
Zpětvzetí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (PDF)
Žádost o posouzení modernizace nebo obnovy a nezbytnosti vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (Word)
Žádost o posouzení modernizace nebo obnovy a nezbytnosti vydání průkazu způsobilosti dráhy Dokument (PDF)
Formulář Analýza použitelnosti Technických specifikací interoperability Dokument (Excel)
Vzor ES prohlášení o subsystému Dokument (Word)
Číslování ES prohlášení Dokument (Word)
Vzor Soubor podkladů pro oznámení neuplatnění TSI v českém jazyce Dokument (Word)
Názvy kapitol podle závazné šablony a vzorový překlad názvů TSI pro vytvoření anglické verze Souboru podkladů Dokument (Word)