ÚvodPro partneryAkreditace školících středisek

Akreditace školících středisek

Akreditace právnických nebo fyzických osob k poskytování školení - výcvik strojvedoucích podle § 46o zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Akreditovaná školící střediska pro výcvik strojvedoucích zajišťují přípravu uchazečů k řízení drážního vozidla na celostátní a regionální dráze.

Pokud má právnická nebo fyzická osoba zájem o poskytování těchto služeb, musí být akreditována Drážním úřadem.


Akreditace právnických nebo fyzických osob k poskytování školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce na této dráze podle § 46s zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Akreditované právnické nebo fyzické osoby pro školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní a regionální nebo dopravce na dráze celostátní a regionální.

Pokud má právnická nebo fyzická osoba zájem o poskytování těchto služeb, musí být akreditována Drážním úřadem. Pokud je provozovatelem dráhy celostátní nebo regionální nebo dopravcem a poskytuje školení jen svým vlastním zaměstnancům, není akreditace potřeba.


Uznávání zkoušejících pro zkoušky strojvedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti (osvědčení strojvedoucího)

Uznání zkoušejících, kteří zkoušejí strojvedoucí a posuzují jejich zvláštní odbornou způsobilost při skládání teoretické a praktické zkoušky zvláštní odborné způsobilosti s cílem získat osvědčení strojvedoucího.

Formuláře - akreditace

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o akreditaci školícího střediska pro výcvik strojvedoucích Dokument (Word)
Žádost o akreditaci pro školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce Dokument (Word)
Žádost o uznání zkoušejícícho Dokument (Word)
Potvrzení o absolvování školení Dokument (Word)