ÚvodPotřebuji si vyříditECM (Údržba vozidel)Podpůrné dokumenty a doporučení DÚ k problematice ECM

Podpůrné dokumenty a doporučení DÚ k problematice ECM

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že systém údržby popsaný ve Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

Prezentace k problematice ECM ke stažení

Název dokumentu Ke stažení
2024/4 - SPV - Státní dozory ECM Dokument (PDF)
2023/10 - SPV - Novinky v ECM Dokument (PDF)
2023/10 - SPV - Přechod na Evropský registr vozidel Dokument (PDF)
2023/04 - SPV - Novinky v ECM Dokument (PDF)
2023/03 - ZVKV - Novinky v ECM v ČR Dokument (PDF)
2022/11 - UPCE - ECM dopodrobna Dokument (PDF)
2022/11 - Seminář s dopravci - Dozory a registry Dokument (PDF)
2022/10 - SPV - Registry a ECM Dokument (PDF)
2022/04 - SPV - Novinky v ECM Dokument (PDF)
2021/09 - Seminář s dopravci - Státní dozory Dokument (PDF)
2020/11 - Seminář s dopravci - Novinky v ECM Dokument (PDF)

Stanovení charakteru změny „Změna proběhu drážního vozidla“

LEGENDA:
SPB - subjekt pro posuzování bezpečnosti
ZPB - zpráva o posouzení bezpečnosti
PNB - prohlášení navrhovatele o bezpečnosti
CSM - společná bezpečnostní metoda dle nařízení (EU) č. 402/2013

Vzhledem k jednotnému posuzování „Změny proběhu drážního vozidla“, která se svým dopadem na bezpečnost dotýká rozhraní jak technické i provozní změny, Drážní úřad stanovil, že se nadále bude v těchto případech postupovat takto:

1a. Protože se jedná o technický systém, který je vždy schválen ve smyslu § 62 vyhlášky č. 173/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), bude i v tomto případě dodržen stejný pohled na danou problematiku a na změnu proběhu bude nahlíženo primárně jako na změnu technickou.

2b. Tato technická změna bude Drážním úřadem (vyjma jednoznačně odůvodnitelných odchylek deklarovaných navrhovatelem) považována za změnu významnou, tudíž je nutno na tuto změnu nasadit plnohodnotný proces řízení rizik tak, jak je popsán v příloze 1 CSM.

3c. Protože v § 62 prováděcí vyhlášky změna proběhu není definována jako zásah do konstrukce znamenající odchylku od schváleného typu, navrhovatel k dané změně dodá PNB Typ D, ZPB a zašle technické podklady této změny k doplnění původní technické dokumentace v případě, že se tyto dokumenty uložené na Drážním úřadu touto změnou mění.

Výše uvedenými kroky je vyřešena akceptace významné změny pro technický systém, na který se vztahuje schválení drážního vozidla vydaným rozhodnutím o schválení typu resp. odchylky od schváleného typu.

Tento typ změny vyvolá současně i změny v předpisové dokumentaci ECM které jsou chápány Drážním úřadem vždy jako změny provozní. V případě změny dokumentace, pokud je součástí schvalovacího procesu na Drážním úřadu, je nutno tyto změny navrhovatelem deklarovat příslušným PNB Typ D a ZPB.

2a. Uvedený změněný předpis (většinou předpis pro údržbu) je tedy nutno, vlivem výše uvedené změny, hodnotit pomocí CSM. Postup je obdobný. V daném případě je však změna hodnocena jako provozní.

2b. Hodnotí se pouze to, co se změnilo mezi původním a novým (upraveným) předpisem.