ÚvodO násOrganizační struktura

Organizační struktura

Odbor kanceláře ředitele

 • zajišťuje administrativní chod úřadu
 • vede finanční agendu úřadu, účetnictví a veřejných zakázek
 • vede agendu přestupků fyzických osob ve věcech drah
 • řeší stížnosti fyzických a právnických osob na jednání zaměstnanců DÚ a správní postupy
 • vede složitá řízení DÚ
 • zajišťuje agendy ve věcech zákoníku práce a zákona o státní službě
 • ve spolupráci s odbornými útvary zpracovává vnitřní a služební předpisy DÚ
 • zajišťuje úkoly BOZP

Sekce infrastruktury

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby drah
 • vydává závazná stanoviska pro činnosti v ochranném pásmu dráhy
 • spolupracuje se sekcí provozně-technickou  při vydávání průkazu způsobilosti dráhy
 • vede registr infrastruktury
 • vykonává státní dozor ve věcech drah
 • rozhoduje o odstranění zdroje ohrožení dráhy
 • rozhoduje o rozsahu a způsobu zabezpečení železničních přejezdů a o jeho změně
 • vede agendu žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v rozsahu své působnosti
 • vede agendu přestupků v rozsahu své působnosti

Sekce provozně-technická