ÚvodPotřebuji si vyříditInteroperabilitaSpolupráce se sousedními státy

Spolupráce se sousedními státy

Dohody o spolupráci s bezpečnostními úřady (NSA) sousedních zemí

Uzavření dohod o spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány sousedních států vyplývá ze směrnic Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic a interoperabilitě železničního systému v EU v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku.

Tyto rámcové dohody o spolupráci usnadní dopravcům pohyb železničních vozidel při zajíždění do pohraničních oblastí sousedních států bez nutnosti uzavírání individuálních ujednání.

Pokud má dopravce vydané jednotné osvědčení o bezpečnosti pro jeden ze států smluvní strany nebo o něj aktuálně žádá, podá zároveň žádost o rozšíření oblasti působení do příhraničních úseků, které jsou vyjmenovány v dohodě. I když se požadavek na rozšíření zadává standardním způsobem přes portál One-Stop Shop, schválení řeší již jen národní drážní úřady dle podmínek uzavřených dohod. Jednotná osvědčení o bezpečnosti, která byla vydána před platností dohody, jsou platná v souladu s podmínkami v době jejich vydání a případná žádost o rozšíření je pouze doplní.

Zjednodušení platí obdobně i pro schvalování železničních vozidel, která zajíždějí do vyjmenovaných příhraničních úseků.

Sousední státy na základě dohod plánují také společné dozory a spolupracují při výměně informací týkajících se bezpečnosti a provozu.

Dohody o spolupráci ke stažení

Název Kategorie Dokumenty
Dohoda o spolupráci mezi Urzęd Transportu Kolejowego (UTK PL) a Drážním úřadem 2023 Dohody 1 (zobrazit)
Dohoda o spolupráci mezi Dopravným úradom (DÚ SK) a Drážním úřadem 2021 Dohody 2 (zobrazit)