ÚvodTiskové zprávyNárodní bezpečnostní pravidla a technické požadavky specifické pro českou železnici byly schváleny Evropskou železniční agenturou

Národní bezpečnostní pravidla a technické požadavky specifické pro českou železnici byly schváleny Evropskou železniční agenturou

Evropská agentura pro železnice zveřejnila na svých stránkách seznam národních požadavků specifických pro českou železnici. Jedná se o přehled národních bezpečnostních pravidel závazných pro dopravce SRD (Safety Rules Database) a technických požadavků NTR (National Technical Rules), které musí splňovat železniční vozidla, která se budou pohybovat po českých tratích.

„Nově schvalovaná vozidla, jejichž výrobci či majitelé chtějí, aby se pohybovala po železnicích více států EU, musí splňovat požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), což je jakási jednotná kuchařka minimálních požadavků na vybavení a bezpečnost vozidel v rámci Evropské unie. Jednotlivé země ale mohou mít na národních železničních sítích určitá specifika, která se od obecných TSI liší,vysvětluje Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. „Obdobná situace je s národními bezpečnostními pravidly, kterými se musí řídit dopravci,“ doplňuje.

Národní požadavky musí být notifikovány Evropskou agenturou pro železnice. Splnění těchto specifik nad rámec TSI pak jednotlivé státy vyžadují po žadatelích o schválení vozidla do provozu a po železničních dopravcích. Od tohoto týdne je možné v databázích SRD a RDD/NTR najít také požadavky Drážního úřadu ČR.

Mezi česká specifika patří například kompatibilita s kolejovými obvody zajišťujícími správnou funkci zabezpečovacích zařízení.

Odkazy na databáze

Pro správné zobrazení je třeba nastavit filtr na „Czech Republic“