ÚvodAktualityUkončení činnosti Národního registru železničních vozidel a přechod na Evropský registr

Ukončení činnosti Národního registru železničních vozidel a přechod na Evropský registr

15. květen 2024 je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o registraci vozidla do Národního registru železničních vozidel (NVR)! Po tomto datu se bude veškerá registrace přesouvat do Evropského registru železničních vozidel (EVR).

Od 16. 6. 2024 pak bude fungovat výhradně Evropský registr vozidel, který spravuje Agentura Evropské unie pro železnice. Dobu přesunu dat mezi oběma registry se budeme snažit zkrátit na minimum a věříme, že registrace do EVR budou spuštěny dříve, než v polovině června.

Je tedy nejvyšší čas zkontrolovat, zda máte všechna svá vozidla řádně zaregistrována a připravit se na nadcházející změny.

Přechod na EVR k 16. červnu platí pro všechny státy EU, které EVR ještě nevyužívají. Evropský registr přináší sjednocení registrace vozidel na evropské úrovni, což z dlouhodobého hlediska zjednoduší administrativu. Nicméně v přechodném období bude potřeba si dát pozor na splnění všech náležitostí a věnovat zvýšenou pozornost nově nastaveným procesům.

Doporučujeme proto s registrací vozidel do NVR neotálet a vyřídit všechny potřebné záležitosti s dostatečným předstihem. Předejdete tím zbytečným komplikacím a zajistíte hladký přechod na nový systém EVR.

S přechodem na EVR k 16. 6. 2024 dojde zároveň i k další změně. Bude ukončeno vydávání průkazů způsobilosti UTZ pro nově povolovaná železniční vozidla určená k provozu na dráze celostátní a regionální, která mají vydáno platné ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti použití.

Další informace včetně příruček k EVR najdete na naší webové stránce "Registrace vozidel"