ÚvodAktualityK 31. 12. 2023 zaniká působnost Drážního úřadu jako speciálního stavebního úřadu

K 31. 12. 2023 zaniká působnost Drážního úřadu jako speciálního stavebního úřadu

S účinností nového stavebního zákona dochází ke změnám v činnostech Drážního úřadu.

Od 1.1.2024 již nebude Drážní úřad působit jako speciální stavební úřad ve věcech drah.

Veškeré stavební agendy od ledna přecházejí na nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (další informace najdete na adrese https://desu.gov.cz/).

Veškerá řízení zahájená před datem 31. 12. 2023 u Drážního úřadu dokončí Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Lhůta se u těchto řízení prodlužuje na dvojnásobek.

Činnosti dle stavebního zákona

Právě čtete