Drážní úřad Vás informuje, že Komise přijala dne 13. května 2020 DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648, o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19. Toto doporučení se týká poukazů, které mohou dopravci nebo pořadatelé nabídnout cestujícím jako alternativu k vrácení peněz, pokud to cestující dobrovolně akceptuje, a to za okolností, kdy v případě zrušení ze strany dopravce nebo pořadatele, k němuž došlo po 1. březnu 2020 z důvodů spojených s pandemií COVID-19, v souvislosti s ustanovením čl. 16 písm. a) ve spojení s čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1371/2007.

 

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648 ve formátu PDF