V časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018 vyšel článek s názvem Příprava na kontrolu RID kontrolním orgánem, který pojednává o výkonu státního dozoru v oblasti RID. Protože je článek nepřesný a tím i zavádějící, je potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Předně je v článku uvedeno, že se státní dozor vykonává podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. To je sice správně, nesmí se však zapomenout ani na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolní řád), jehož ustanovení se též používají k výkonům státních dozorů.

Vyjmenované zaměření kontrol v článku se může zdát jako „to hlavní“ nebo „to jediné kontrolované“, což může být pro některé čtenáře zavádějící. Vždy záleží na tom, o jakou konkrétní kontrolu (státní dozor) se jedná a pro koho je určena. Je třeba si uvědomit, že Drážní úřad kontroluje (a k tomu je zmocněn i Ministerstvem dopravy) celý rozsah přepravy nebezpečných věcí (RID), jakož i Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. týkající se oblasti přeprav nebezpečných věcí. V rámci státních dozorů se tak můžeme u každého subjektu zaměřit na něco zcela jiného – jiná kontrola může probíhat u dopravce přepravujícího nebezpečné věci, jiná na provozovatele železniční infrastruktury, jiná na výrobce cisternových vozů, jiná na odesílatele, atd.

Co je také potřeba zmínit je skutečnost, že Drážní úřad není vždy povinen dopředu oznamovat zaměření kontroly/státního dozoru. V případě potřeby lze také provést i neohlášenou kontrolu, případně neohlášený státní dozor. V takovém případě dojde k následnému sepsání protokolu o kontrole.

Věřím, že tyto doplňující, leč důležité informace ocení nejen čtenáři, ale i subjekty zabývající se přepravou nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, vedoucí oddělení RID Drážního úřadu

 

Příloha: článek z časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018