Drážní úřad připravuje na středu 23. května 2018 již v pořadí 6. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Na seminář dorazí také zástupci Agentury EU pro železnice, kteří seznámí přítomné se 4. železničním balíčkem.

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika testů kompatibility po dosazení mobilní části ETCS na vozidlo;
b) Lhůty pro pravidelné revize UTZ;
c) Seznámení s Metodickým pokynem pro uznávání zkoušejících strojvedoucí;
d) Způsobilost vozidla pro provoz v ČR;e) Představení Registru infrastruktury (RINF);
f) Novinky v oblasti vydávání osvědčení dopravce;
g) Diskuse.