Drážní úřad vydal rozhodnutí, na základě kterého se změní název železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Stanice se nachází na tratích č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, č. 246 Břeclav - Znojmo a dnes neprovozované trati č. 245 Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín. Nový název bude znít Hrušovany nad Jeviškou-Šanov, ten bude oficiálně platný se zahájením nového grafikonu vlakové dopravy 2018/2019. Ke změně označení dochází na základě žádosti obce Šanov, na jejímž území se železniční stanice nachází. Náklady spojené se změnou názvu uhradí žadatel, tj. obec Šanov.