V registru vozidel, který obsahuje informace definované v čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii je užíván pojem „držitel“ specifikovaný v čl. 2 odst. 21 uvedené směrnice, který má právo drážní vozidlo užívat (provozovat), a jako takový je uveden, spolu s dalšími údaji o vozidle, v příslušném registru.

S dalším vývojem liberalizace v drážní dopravě nebude nadále udržitelné zajišťovat aktualizace provozovatelů výše uvedených UTZ, kteří jsou shodní s „držiteli“, neboť by to znamenalo jejich zvýšenou administrativní zátěž. Z tohoto důvodu se u těchto UTZ nově provozovatel do průkazu způsobilosti UTZ neuvádí.

Pro identifikaci provozovatele UTZ, které je umístěno na drážním vozidle, jsou pak dostatečné identifikační údaje drážního vozidla (typ, výrobní číslo, výrobce, rok výroby, EČV (EVN)).

Vůči drážnímu správnímu úřadu nese vlastní odpovědnost za provozování uvedených zařízení podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vždy dopravce. Způsobilost zařízení bude i nadále Drážním úřadem ověřována při výkonech státního dozoru ve věcech drah.