Není tomu tak dávno, co proběhla nejen světem železnic zpráva, že firma AŽD Praha koupila od státu dvě regionální železniční dráhy. Konkrétně jde o tratě z Čížkovic do Obrnic (v Ústeckém kraji) a z Dolního Bousova do Kopidlna (ve Středočeském a Královéhradeckém kraji).  Na obou tratích byl před lety zastaven pravidelný celoroční provoz, v současné době je využíváno, zejména pak na švestkové dráze z Čížkovic do Obrnic, pouze sezónního provozu a občasných nostalgických jízd.

Dříve byla provozovatelem drah Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta však bude obě tratě provozovat i nadále. Drážní úřad totiž v minulých dnech vydal nové úřední povolení, na základě kterého bude SŽDC od 1. října 2016 opětovným provozovatelem zmíněných drah. Povolení bylo vydáno na dobu neurčitou.