Drážní úřad je spolupořadatelem v pořadí již 5. letošního regionálního pracovního semináře zaměřeného na implementaci technických specifikací pro interoperabilitu telematické aplikace v nákladní železniční dopravě. Regionální pracovní semináře pořádá Evropská železniční agentura (ERA) společně s národními kontaktními místy s cílem informovat železniční odvětví o stavu zavádění příslušných telematických aplikací. Dosud proběhly workshopy v Paříži, Bonnu, Vídni a Římě. Aktuální se bude nyní pro zástupce zemí České a Slovenské republiky a Maďarska konat v Bratislavě. Za Drážní úřad se zúčastní ředitel sekce provozně-technické Ondřej Fanta.

KDY: 4. - 5. října 2016

KDE: Centrum vedecko - technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (Konferenční místnost č. 235 ve druhém poschodí)