Postup dle Nařízení č. 402/2013

Metodický pokyn pro uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009

Sdělení a informace Drážního úřadu k CSM

Formuláře a dokumenty ke stažení - CSM

Název dokumentu Ke stažení
Seznam uznaných nezávislých subjektů pro posuzování pro změny železničního systému Dokument (PDF)
Zpráva o posouzení bezpečnosti - osnova Dokument (PDF)
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ A Dokument (DOC)
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ B Dokument (DOC)
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ C Dokument (DOC)
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ D Dokument (DOC)
Tabulka doporučených stupňů významnosti technické změny Dokument (DOC)
Tabulka doporučených stupňů významnosti provozní změny Dokument (DOC)
Příklady jednotlivých kategorií změn Dokument (DOC)
Deklarovaná změna Dokument (DOC)