Usnesení o zastavení řízení ve věci změny kategorie části vlečky Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. a její převedení do kategorie místní dráha

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Veřejná vyhláška
USNESENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie dráhy z části vlečky „Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka“) na místní dráhu podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)
zastavuje.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 10.08.2022
Sejmuto: 25.08.2022
Číslo jednací: DUCR-48006/22/Vo
Zodpovídá: Veronika Bednářová