ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM071) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH ODBOR DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ SEKCE TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM071) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH ODBOR DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ SEKCE TECHNICKÁ

 

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM071) Rada/Odborný rada oddělení drážní dopravy a práv cestujících, odbor drážní dopravy a licencí, sekce technická.

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2024 nebo dle
dohody.