Dotaz ze dne 23.11.2022

Dotaz ze dne 23.11.2022 ve věci prověření parametrů výstavby protihlukových opatření, které jsou budovány na pozemkové parcele p.č. 2798/13 a na pozemkové parcele p.č. 2798/36 v katastrálním území Pardubice sousedící s pozemkem parc.č. st. 618/1 v k.ú Pardubice.

 

Související dokumenty: Odpověď na dotaz v PDF