Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018.

 

Celá zpráva ve formátu pdf.

Obecné informace o výsledcích kontrol - dozorové činnosti Drážního úřadu za rok 2018

Drážní zpracoval obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

Celá zpráva ve formátu pdf.

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

Celá zpráva ve formátu pdf

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2017

Drážní úřad zpracoval výroční zprávu o své činnosti za rok 2017, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů (dále jen „CSI“), na úrovni České republiky;

b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic;

c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti a schvalování z hlediska bezpečnosti;

d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dohledu nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky, včetně počtu a výsledků kontrol;

e) výjimkách, o nichž bylo rozhodnuto podle článku 15a;

f) zkušenostech železničních podniků a provozovatelů infrastruktury s uplatňováním příslušných CSM.

 

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf

Celá zpráva v anglickém jazyce ve formátu pdf

 

Výroční zprávy o bezpečnosti dalších členských států EU najdete zde:

https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/AnnualReport/

 

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2016

Drážním úřadem byla zpracována výroční zpráva o své činnosti, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů, (dále jen „CSI“) na úrovni České republiky,
b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic,
c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti, schvalování a následných auditech,
d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dozoru nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky.

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf

Celá zpráva v anglickém jazyce ve formátu pdf

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 

Celá zpráva ve formátu pdf

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2015

Drážním úřadem byla zpracována výroční zpráva o své činnosti, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů, (dále jen „CSI“) na úrovni České republiky,
b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic,
c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti, schvalování a následných auditech,
d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dozoru nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky.

 

Celá zpráva ve formátu pdf

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2014

Drážním úřadem byla zpracována výroční zpráva o své činnosti, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů, (dále jen „CSI“) na úrovni České republiky,
b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic,
c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti, schvalování a následných auditech,
d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dozoru nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky.


Celá zpráva ve formátu pdf

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Celá zpráva ve formátu pdf

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2013

Drážním úřadem byla zpracována výroční zpráva o své činnosti, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů, (dále jen „CSI“) na úrovni České republiky,
b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic,
c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti, schvalování a následných auditech,
d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dozoru nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky.


Celá zpráva ve formátu pdf