Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

 

Celá zpráva ve formátu pdf.

Obecné informace o výsledcích kontrol - dozorové činnosti Drážního úřadu za rok 2022

Drážní zpracoval obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Celá zpráva ve formátu pdf.

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2021

Výroční zpráva o bezpečnosti vydaná Drážním úřadem hodnotí bezpečnost železničního provozu a provozování železničních drah v České republice za rok 2021.

 

Celá zpráva v českém jazyce ke stažení ve formátu PDF.

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021.

 

Celá zpráva ve formátu pdf.

Obecné informace o výsledcích kontrol - dozorové činnosti Drážního úřadu za rok 2021

Drážní zpracoval obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Celá zpráva ve formátu pdf.

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2020

Účelem výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu je poskytnout dopravcům, provozovatelům drah a ostatním zúčastněným stranám přehled o vývoji bezpečnosti na železnici za uplynulé období roku 2020.

Údaje ve výroční zprávě Drážního úřadu vycházejí z jednotlivých výročních zpráv o bezpečnosti dopravců a provozovatelů dráhy celostátní a regionálních drah, z poznatků Drážního úřadu a dalších subjektů.

 

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf.

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020.


Celá zpráva ve formátu pdf.

Obecné informace o výsledcích kontrol - dozorové činnosti Drážního úřadu za rok 2020

Drážní zpracoval obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Celá zpráva ve formátu pdf.

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2019

Drážní úřad zpracoval výroční zprávu o své činnosti za rok 2019.

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf.

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.


Celá zpráva ve formátu pdf.