ÚvodTiskové zprávyZahájeno správní řízení se společností RETROLOK s.r.o.

Zahájeno správní řízení se společností RETROLOK s.r.o.

Drážní úřad zahájil se společností RETROLOK s.r.o. správní řízení ve věci odejmutí Osvědčení o akreditaci k poskytování školení strojvedoucích.

Drážní úřad tak učinil na základě závěrečné zprávy Drážní inspekce o výsledcích šetření mimořádné události v železniční stanici Prosenice s následným vykolejením vlaku, ke které došlo 13. 1. 2022. Z výsledků šetření vyplývá, že akreditovaná právnická osoba, společnost RETROLOK, která poskytla strojvedoucímu vlaku Nex 43404 školení k získání zvláštní odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla, nesplnila svoji povinnost a neposkytla strojvedoucímu minimální stanovený rozsah praktické části školení.

Drážní úřad má za to, že společnost RETROLOK tak nesplňuje podmínky ustanovení § 46o, odst. 3, písm. d) zákona o dráhách pro Osvědčení o akreditaci.