ÚvodTiskové zprávyPracovní skupina ETCS pokročila a stanovila další úkoly

Pracovní skupina ETCS pokročila a stanovila další úkoly

Účastníci včerejšího jednání pracovní skupiny ETCS zhodnotili dosavadní pokrok v implementaci systému a nastavili další kroky. Od prvního sekání skupiny v říjnu loňského roku se rozběhla intenzivní spolupráce všech zapojených subjektů a byly uskutečněny konkrétní kroky k vylepšení funkčnosti systému ETCS.

Cíle, které byly stanoveny pracovní skupinou na podzim loňského roku, byly splněny. Byl zpřístupněn portál Správy železnic, nastavena přímá komunikace s výrobci vozidel a dodavateli technologií, probíhá pravidelná výměna dat z vyhodnocování výpadků systému a byl uskutečněn první zátěžový test ETCS simulující výhradní provoz mimo „Uničovku“ na trati Staré Město u Uherského Hradiště – Břeclav.

„Všichni členové skupiny pracují s nestandardním nasazením a zátěžový test byl výsledkem výborné spolupráce napříč sektorem. Všem bych chtěl tímto znovu poděkovat,“ říká Radek Šafránek, ředitel technické sekce Drážního úřadu.

„Systém ETCS nám začátkem roku poskytl důkaz o své důležitosti, kdy zabránil srážce vlaku s posunovým dílem v Břeclavi při projetí návěsti zakazující jízdu. Vlaku jedoucímu pod dohledem ETCS vjel do postavené cesty posunový díl, který projel návěst stůj. Systém ETCS okamžitě zareagoval a vlak zastavil ještě před použitím generálního stopu,“ doplňuje Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Spolupracující železniční dopravci vítají realizaci zátěžových testů, do kterých se chtějí zapojit. Druhý zátěžový test je naplánován na konec března na jiné koridorové trati. Během následujících dvou měsíců proběhnou další kroky, především technického a organizačního rázu. Plánováno je otestování úpravy konfigurace systému, která by umožnila větší toleranci pro obnovu rozpadlého spojení mezi traťovou a mobilní částí. Analýza výpadků systému bude doplňována o kompletní data a bude směřovat k automatizaci hlášení.

Díky dílčím úpravám na vozidlech i přenosové síti ubylo významně výpadků v komunikaci mezi traťovou a palubní částí ETCS na trati Olomouc – Uničov. Na některých RegioPanterech, které se pohybují pod dohledem ETCS, byla pozice antén zkušebně upravena. Škoda Transportation bude nyní na základě povolení zkušebního provozu od Drážního úřadu testovat nové umístění antén na dalších jednotkách. Dosavadní výsledky ukazují, že posun antén v kombinaci s posílením signálu na přenosové síti pomohl. Nyní se budou řešit další úpravy v konfiguraci přenosové sítě a na problematická místa budou nainstalovány další vysílače.

Cílem plánovaného zátěžového testu, který proběhl tento víkend na trati Staré Město – Břeclav, byla intenzivní diagnostika jiného traťového úseku, který v danou chvíli simuloval „výhradní provoz“. Po dvě noci křižovalo na dvě desítky různých vlaků s různými typy vozidel trať v obou směrech.  I zde došlo k několika nouzovým zastavením vlaků. Ve čtyřech případech vyhodnotil systém správně, že má zastavit. Tedy ETCS zafungovalo tak, jak má. Bylo to ve dvou případech v důsledku nesprávné obsluhy vlaku strojvedoucím, v dalších dvou případech v důsledku technické příčiny na ostatních systémech. V 5 případech došlo k nouzovému zastavení v důsledku technické příčiny systému ETCS. Detailní vyhodnocení v tuto chvíli probíhá a bude využito k nastavení dalších kroků.

Systém ETCS pro Českou republiku znamená zavedení plnohodnotného vlakového zabezpečovače. Jak ukazují zkušenosti z okolních států i dosavadního provozu u nás, pro jeho bezproblémové fungování je třeba sladit veškeré součásti do funkčního celku. K tomu slouží právě testování, práce pracovních skupin a ladění celého systému do optimální podoby.