ÚvodTiskové zprávyNové spojení v Praze je zkolaudováno

Nové spojení v Praze je zkolaudováno

Drážní úřad vydal kolaudační rozhodnutí na stavbu „Nové spojení“, která umožňuje jízdu vlaků mezi Hlavním nádražím, Libní, Holešovicemi a Vysočany.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 3. 2021. Po uvedené trati dosud jezdily vlaky v režimu zkušebního provozu. V průběhu výstavby totiž došlo ke zpřísnění hlukových limitů, a proto orgán ochrany veřejného zdraví nemohl vydat souhlasné závazné stanovisko pro kolaudaci stavby.