ÚvodTiskové zprávyDrážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2021

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2021

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021. Počet železničních dopravců ke konci roku narostl na číslo 134, počet provozovatelů dráhy zůstal na čísle 8. V roce 2021 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce 17 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal odpovídající bezpečnostní opatření. Ze statistik vyplývá, že v České republice stále přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel. Společné kroky jednotlivých subjektů železničního systému průběžně směřují k vylepšení tohoto stavu.

I přes přetrvávající omezení způsobená pandemií Covid-19 vykonal Drážní úřad v roce 2021 celkem 614 státních dozorů se zaměřením na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah.