ÚvodTiskové zprávyDrážní úřad přerušil řízení o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro jindřichohradecké úzkokolejky

Drážní úřad přerušil řízení o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro jindřichohradecké úzkokolejky

Drážní úřad přerušil řízení o žádosti Správy úzkokolejných drah s.r.o. o vydání osvědčení provozovatele dráhy z důvodu nedostatků v předložené dokumentaci.

Drážní úřad obdržel 30. ledna 2024 od Správy úzkokolejných drah s.r.o. žádost o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele regionální dráhy. Z předložených dokladů však vyplynulo, že žádost má nedostatky týkající se požadavků kladených na systém bezpečnosti dle evropských nařízení. Nedostatky jsou podstatného charakteru. Pokud žadatel do 90 dnů nedostatky neodstraní, bude řízení zastaveno. Proti usnesení je možné se do 15 dnů odvolat.

Posuzovány byly například předpisy o provozování dráhy a organizování drážní dopravy, technologie řešení mimořádných událostí, odpovědnost a činnosti na rozhraní mezi provozovatelem dráhy a dopravcem, systém bezpečnosti nebo doložení platných prohlídek a revizí pevných elektrických zařízení.

Drážní úřad vykonal koncem dubna na obou regionálních tratích státní dozor. Státní dozor byl zaměřen na kontrolu stavu trati s ohledem na přerušení provozu. Závěry ze státního dozoru budou předmětem dalších jednání s provozovatelem dráhy s cílem v co nejkratší době vypořádat nálezy kontroly.

Bez platného osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy nemůže být na tratích provozovaných Správou úzkokolejných drah provozována žádná drážní doprava.