ÚvodTiskové zprávyBezpečnostní komise MD: Počet zemřelých na železnici se snižuje, proces zavádění zabezpečovače běží dál

Bezpečnostní komise MD: Počet zemřelých na železnici se snižuje, proces zavádění zabezpečovače běží dál

Od 1. ledna 2025 začne výhradní provoz evropského zabezpečovače ETCS na vybraných částech některých železničních koridorů v ČR. Ladění systému na vybraných úsecích české železnice běží naplno a je třeba se soustředit na maximální koordinaci příprav. Účastníci setkání též detailně prodiskutovali meziroční srovnání bezpečnostních parametrů na tratích v ČR, pozitivním trendem je především pokles počtu usmrcených na železnici a pokles úhrnu hmotných škod v meziročním srovnání. Taktéž se daří odstraňovat problematická místa na české železnici, což usnadňuje práci strojvůdcům.

Pozitivním zjištěním v meziročním srovnání na síti Správy železnic z let 2022 a 2023 je fakt, že klesá počet zemřelých osob. Každý lidský život je nenahraditelný, takže dalšímu zvyšování bezpečnosti či například snižování počtu zraněných osob budeme i nadále věnovat pozornost. V porovnání let 2022 a 2023 klesá počet projetí návěstí Stůj. Zde by dalšímu zlepšení mohlo pomoci i dohodnuté pokračování odstraňování problematických míst s opakovanými projetími v koordinaci Drážního úřadu a Správy železnic,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Počet mimořádných událostí s jízdami drážních vozidel kolem návěstidel s návěstí zakazující jízdu od roku 2018 do konce roku 2022 stoupal, největší nárůst byl v roce 2021, a to o 24 případů.

V roce 2023 evidujeme pokles o 44 MU, což je o 25 % méně MU než za rok 2022.

Nejvyšší počet zraněných osob byl v roce 2020 (276), následuje loňský rok 2023 (226) a rok 2021 (225).
Při střetnutí na přejezdech a při vstupech do kolejiště v místech veřejnosti nepřístupných představují přibližně 65 %.

K nejvyšším škodám došlo v roce 2022 (792 mil. Kč). V loňském roce eviduje Správa železnic škody ve výši 558 mil. Kč.

Nejvyšší podíl škod dosahují škody z mimořádných událostí uzavřených s odpovědností dopravců (průměrně 58 %), druhý nejvyšší podíl jsou škody s odpovědností cizích (třetích) osob (průměrně 34 %). Správa železnic se z hlediska odpovědnosti podílí na škodách průměrně 8%.

Průběžně se plní úkol z předchozích Bezpečnostních komisí, kdy Drážní úřad postupně provádí státní dozory v lokalitách s nadprůměrným počtem průjezdu návěsti „Stůj“, V loňském roce se šetření konalo v Poříčanech a Praze-Libni, letos byl zatím provedený státní dozor v Brně. V případě potřeby budou na základě analýzy Správy železnic určeny ke kontrole další místa.

K dalšímu zvýšení bezpečnosti by mohlo pomoci i využívání analýzy faktorů ke vzniku nedovolených jízd drážních vozidel z pera Centra dopravního výzkumu. Strojvůdci zde např. uvidí mapu míst s nedovolenými jízdami, takže se dozví o místech, kde se často chybuje.

Všechna uvedená data pocházejí ze statistik Správy železnic.