ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného (DUSSM003) ŘEDITEL/ŘEDITELKA ODBORU KANCELÁŘ ŘEDITELE DÚ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo představeného (DUSSM003)

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ODBORU KANCELÁŘ ŘEDITELE DÚ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM003) Ředitel/Ředitelka odboru Kancelář ředitele DÚ.

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červen 2024.