ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM025) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ INTEROPERABILITY A PEVNÝCH SUBSYSTÉMŮ REGIONÁLNÍ ODBOR PRAHA SEKCE PROVOZNÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM025) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ INTEROPERABILITY A PEVNÝCH SUBSYSTÉMŮ REGIONÁLNÍ ODBOR PRAHA SEKCE PROVOZNÍ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM025) Rada/Odborný rada oddělení interoperability a pevných subsystémů, regionální odbor Praha, sekce provozní

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2024 nebo dle dohody.