7. pravidlo

Nenaskakujte do jedoucího vlaku!

Naskakováním do rozjíždějícího se vlaku ohrožujete své zdraví! Uklouznutí znamená vážný úraz.