2. pravidlo

Ve stanicích používejte podchody a nadchody!

Přechodem kolejí v místech s podchody a nadchody porušujete zákon a ohrožujete svůj život!


Víte...

…jak bezpečně přejít kolejiště v železniční stanici?

V železničních stanicích s více nástupišti jsou až na velmi malé výjimky k dispozici podchody či nadchody sloužící pro bezpečný pohyb cestujících. Stačí se pořádně rozhlédnout.

Neriskujte a raději při cestě na železnici obětujte jednu nebo dvě minuty navíc a jděte podchodem či nadchodem!

…co se stane, pokud i přes zákaz do kolejiště vstoupím?

V takovém případě porušujete zákon o dráhách a kromě pokuty riskujete i svůj život. Pokuta může dosáhnout až 10 tisíc korun.

…kam smíte vstoupit a kam ne?

Zákon nedává povinnost označovat místa, která jsou veřejnosti nepřístupná. Naopak místa, která jsou veřejnosti přístupná, jsou v zákoně o dráhách vyjmenována. Obecně platí, že do kolejiště je, až na v zákoně vyjmenované výjimky, vstup zakázán - ve stanici i mimo ni.

…proč je vlak tak nebezpečný?

Hmotnost jakéhokoli kolejového vozidla je obrovská a postačí jen lehké „škrtnutí“ o neukázněného chodce a neštěstí je na světě.

Smrtelných nehod, kdy lokomotiva nebo vlaková souprava zachytila člověka (ve stanici nebo mimo ni), bylo jen v roce 2020 195. Dalších 56 osob bylo při takovém střetu zraněno…a přitom se takovým nehodám dá jednoduše předcházet.

Další zásady správného chování ve stanici

Co označuje na nástupišti ve stanici žlutá čára?

Žlutá čára označuje bezpečnou zónu, za kterou smíte vstoupit až v okamžiku, kdy vlak stojí a lze do něho nastupovat.
Pokud ji překročíte, když se vlak ještě pohybuje, může vás souprava zachytit a zranit.

Nebezpečný je pohyb za žlutou čárou i v okamžiku, kdy ve stanici vlak ještě vůbec není. Po dané koleji může projet jiná vlaková souprava, která stanici pouze ve vysoké rychlosti projíždí. Vzdušný tah, který souprava vytvoří, může vás, vaše zavazadla či třeba kočárek, stáhnout do kolejiště.

Proč nemám poslouchat hlasitou hudbu ve sluchátkách?

Pro bezpečný pohyb ve stanici, ale i kdekoliv jinde, je potřeba slyšet okolní zvuky. Důležité může být například hlášení drážního rozhlasu nebo zvuk blížícího se vlaku. Sluch nás varuje, a pokud máte okolní zvuky zcela překryty hlasitou hudbou, můžete se snadno dostat do nebezpečné či přímo život ohrožující situace

Dbejte v okolí dráhy o svou bezpečnost i bezpečnost svého okolí!