Formuláře/dokumenty pro stažení - sekce provozně-technická

 

Ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu

Žádosti o ověření:

Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ tlakových word / pdf
Požadavky na znalosti ke zkouškám odborné způsobilosti osob provádějící revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení tlakových pdf
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ plynových word / pdf
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických word / pdf
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických word / pdf
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích word / pdf
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních  word / pdf
Přehled dokladů předkládaných žadatelem u zkoušky k ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu pdf

 

Žádosti o vydání:

Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ tlakových  word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ plynových word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích word / pdf
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam osob odborně způsobilých k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Seznam osob odborně způsobilých s kvalifikací Montér ocelových lan naleznete na webu ALDR.