Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce provozně-technická

 

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Žádost o udělení úředního povolení word / pdf
Žádost o udělení licence word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy/vlečky word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení části dráhy/vlečky word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam dopravců (údaje k 26.5.2023)

Seznam provozovaných vleček na území ČR (údaje k 1.6.2023)

Seznam zrušených vleček na území ČR (údaje k 1.6.2023)

Seznam provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální v ČR (údaje k 1.2.2023)

Seznam provozovaných místních drah (údaje k 1.4.2022)

Seznam provozovaných zkušebních drah (údaje k 1.4.2022)

 

OZNÁMENÍ

Sdělení provozovatelům drah (aktualizováno 10/2021) – zapisování údajů do úředního povolení.

 

PODKLADY PRO EUROSTAT - STATISTIKA NEHOD

Podklady pro Eurostat - statistika nehod za rok 2022 - sdělení
pdf         
Roční přehled o nehodách v železničním provozu za rok 2022 word pdf

 

 PODKLADY DO VÝROČNÍ ZPRÁVY O BEZPEČNOSTI

Evidenční přehled o nehodách za rok 2022 xls  / pdf
Pokrok v oblasti interoperability za rok 2022 a definice základních pojmů word / pdf