Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce infrastruktury

 

Žádost o vydání závazného stanoviska pro umístění, povolení, ohlášení stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy word
Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpady a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy word
Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy word