Setkání železničních dopravců 29. 11. 2022

 

 Program dopolední blok 29.11.2022

 

1_Bezpecnost na ceske zeleznici

2_Bezpecnost na slovenske zeleznici Dopravny urad SK

Videozáznam setkání prezentace 1 a 2

3_Jednotne osvedceni o bezpecnosti dopravce ERA

4_Jednotne osvedceni o bezpecnosti dopravce DU CR

Videozáznam setkání prezentace 3 a 4

 

Program odpoledni blok 29.11.2022

 

5_ Postup schvalovani zástavby ETCS do zeleznicnich vozidel

6_ Vystupy ze statnich dozoru a registry

Videozáznam setkání prezentace 5 a 6

7_Monitoring licenci strojvedoucích

8_Prestupky strojvedoucich

Videozáznam setkání prezentace 7 a 8

 

Seminář k TSI TAF a TSI TAP 24. 4. 2022

Technické specifikace interoperability pro telematické operace v nákladní (TSI TAF) a osobní (TSI TAP) dopravě.

Prezentace TSI TAF - část 1 - vztah RU a IM Společné součásti
Videozáznam prezentace část 1

Prezentace TSI TAF - část 2 - vztah RU a IM Objekty a identifikátory
Videozáznam prezentace část 2

Prezentace TSI TAF - část 3 - vztah RU a IM Procesy a zprávy
Videozáznam prezentace část 3

 

Komunikační workshop Drážního úřadu s dopravci 13.12.2021

Drážní úřad a ŽESNAD.CZ na společném Komunikačním workshopu nastavili novou formu spolupráce mezi dopravci a úřadem. Úřad si s dopravci rozdělil úkoly, jejichž cílem je vylepšení vzájemné komunikace a efektivnější zavádění bezpečnostních opatření do praxe. Týká se to všech dopravců, kteří na území ČR provozují železniční dopravu.

 

Prezentace ZESNAD.CZ

Prezentace Drážní úřad

 

Setkání dopravců a výrobců s drážními úřady 7.9.2021

Program 7.9.2021 v PDF

1_Povinnosti dopravce do 30.6.

2_1_Jednotné osvědčení o bezpečnosti z pohledu Drážního úřadu

2_2_ERA_Posuzování žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti

3_Odborná způsobilost strojvedoucích

4_ERA_Vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti, informace pro žadatele

5_UTK_PL_IV RP Experiences

6_DÚ_SK_Jednotné bezpečnostné osvedčenia (SSC)

7_MD_Zvýšení bezpečnosti na české železnici

8_Zavádění ETCS do provozu

9_Dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti v ČR

Otázky a odpovědi Dopravný úrad SK

Otázky a odpovědi Drážní úřad ČR a ERA

 

Setkání dopravců a výrobců s drážními úřady 8.9.2021

Program 8.9.2021

1_Certifikace subjektů odpovědných za údržbu

2_Dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti v ČR

3_Výběr ze zjištění státních dozorů ODV ECM

4_ Aktuální informace o požadavcích aplikace CSM v roce 2021

5_ERA Vehicle Authorisations – informace pro žadatele

6_UTK_PL_IV RP Experiences

7_DÚ_SK_ Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

8_ MD_Zvýšení bezpečnosti na české železnici

9_Zavádění ETCS do provozu

Otázky a odpovědi Dopravný úrad SK

Otázky a odpovědi Drážní úřad ČR a ERA

 

IMG 9787 IMG 9832
Setkani s dopravci 1 Setkani s dopravci 3
Jiri Kolar